Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts

SIA Erlanda stone ir noslēdzis 2017. gada 6. jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2017/357 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
LV ID EU logo ansamblis ERAF