® sertifikācija

 Breton Tech Inside green  nsf  VOC FREE piktogram zelena  Technistone 2014 SCS MC 02823 1CG  member gray   91 ISO9001 rgb 120 

Ražots, izmantojot patentētu tehnoloģiju (Breton technology, angliski); nesatur gaistošus savienojumus.

Materiāls, kas piemērots saskarei ar pārtikas produktiem.

Papildu informācija: NSF (angliski).

Sertificēts ASV - TCNA (angliski), gūstot apliecinājumu, ka materiāls nesatur nekādus gaistošus organiskos savienojumus.

Vairāku Technistone ražojumu sastāvā lielā apjomā iekļauts pārstrādāto izejvielu saturs. Papildu informācija: SCS Global Services (angliski).

Pieder pie uzņēmumu grupas, ko apvieno The U.S. Green Building Council (angliski), kas apliecina, ka uzņēmums atbalsta ilgtspējīgus ēku projektēšanas, būvniecības un ekspluatēšanas veidus.

EN I-SO 9001 sertifikāts.

Papildu informācija: TUV SUD (angliski).

TECHNISTONE KVARCA VIRSMU UN RAŽOJUMU GARANTIJA

Akmens loksnēm mājsaimniecībās

logo zarukaTechnistone saviem klientiem sniedz 10 gadu garantiju loksnēm, kas tiek  izmantotas mājsaimniecībās. Šī garantija ir spēkā tikai attiecībā uz loksnēm, kas izmantotas dzīvojamo telpu interjeros (t.i., lietošanai mājas apstākļos), un neattiecas uz loksnēm, kas izmantotas sabiedriskās vietās. Technistone sniedz 5 gadu garantiju loksnēm, kas tiek izmantotas sabiedriskās vietās, bet atsevišķiem ražojumiem tiek sniegta 2 gadu garantija. Garantija tiek piešķirta pirmajam / sākotnējam patērētājam, kurš ir iegādājies loksnes no Technistone. Garantijas periodā klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par loksnēm saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas aprakstīti dokumentā Complaint Rules (angliski). Garantija stājas spēkā no ražojuma nosūtīšanas datuma.

Nosacījumi
Iepriekš minētā garantija tiek piešķirta tikai tad, ja tiek izpildītas šādas prasības:

Kitchen Worktop Crystal Absolute White

  • Lokšņu uzstādīšana (vai montāža, vai cita apstrāde) tiek veikta saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, kas aprakstīti Technistone Rokasgrāmatā (Technical Manual Installation, Use and Maintenance Instructions for Engineered Stone) un citos informatīvajos aprakstos, kas Pārdevējam tikuši piegādāti kopā ar loksnēm.
  • Ja Pārdevējs sniedz atļauju apstrādāt plāksnes trešajām personām (Klientiem), tam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka trešās personas ievēro iepriekš minētos materiālu apstrādes noteikumus.
  • Gadījumā, ja tiek konstatēti defekti, Pārdevējam ir pienākums iesniegt sūdzību saskaņā ar dokumentu "General Commercial Terms II", kā arī - saskaņā ar speciāliem nosacījumiem un abpusējo izpratni (attiecībā uz loksnēm), kas panākta starp Pārdevēju un Technistone. Visos pausto pretenziju gadījumos Technistone nozīmētam speciālistam ir tiesības pārbaudīt, vai lokšņu uzstādīšana (vai montāža, vai cita apstrāde) tikusi veikta pienācīgā veidā, un vai loksnes ir tikušas apstrādātas saskaņā ar šajā garantijā minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Šī garantija neattiecas uz acīmredzamiem defektiem, par kuriem nav tikusi iesniegta pretenzija pirms loksnes uzstādīšanas, nedz uz defektiem, kas radušies neprofesionālas lokšņu apstrādes rezultātā un neievērojot noteikumus, kas aprakstīti Technistone Rokasgrāmatā un citos informatīvajos aprakstos, kas Pārdevējam tikuši piegādāti kopā ar loksnēm; nedz uz pārējiem gadījumiem, kad konstatējamas neatbilstības, kuras aprakstītas dokumentā "General Commercial Terms II".

Technistone nepiešķir garantiju tajos gadījumos, kad lokšņu uzstādīšana ir tikusi veikta neprofesionāli vai loksnes tikušas pārkrautas neatbilstošā veidā tā iemesla dēļ, ka Pārdevējs komunikācijā ar Technistone nav pārliecinājiies, ka tas ir saņēmis visas attiecīgās rokasgrāmatas un citus materiālus, kuri nepieciešami, lai pareizi uzstādītu un pārvietotu Technistone ražojumus. Pārdevējam vajadzēs arī pierādīt, ka viņš nodevis visas nepieciešamās rokasgrāmatas klientam (-iem).

Akmens loksnēm sabiedriskās vietās

Obchod

 

5 gadu garantija

Technistone piešķir ierobežotu garantiju loksnēm, kas tiek izmantotas sabiedriskās vietās. Šī garantija ir spēkā piecus (5) gadus, skaitot no datuma, kad loksnes nosūtītas pirmajam / sākotnējam patērētājam, kurš tās ir iegādājies no Technistone. Visā garantijas periodā Pārdevējam ir tiesības iesniegt sūdzības par loksnēm saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kuri aprakstīti dokumentā Complaint Rules (angliski).

Flīzēm, speciālajām flīzēm, darbnīcā ražotiem izstrādājumiem

tereziansky dvur

2 gadu garantija

Technistone piešķir 2 gadu garantiju flīzēm, speciālo formātu flīzēm un darbnīcā ražotiem izstrādājumiem, skaitot no nosūtīšanas datuma. Garantija attiecas tikai uz defektiem, kas radušies par spīti tam, ka materiāls ir ticis apstrādāts saskaņā ar tehniskajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām attiecībā uz Technistone kvarca virsmu uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.