Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts

*SIA Erlanda stone* ir noslēdzis *2017. gada 6. jūlijā* līgumu* Nr. SKV-L-2017/357* ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. LV ID EU logo ansamblis ERAF ...read more